Mitt refleksjonsnotat; Mettbrett.com
Mitt refleksjonsnotat; Mettbrett.com

Mitt refleksjonsnotat; Mettbrett.com

I dette blogginnlegget reflekterer jeg over eksamensoppgaven i Del 3 av valgemnet Digital Markedsføring. Oppgaven gikk utover å slå sammen en gruppe og lansere en nettbutikk med en vare eller tjeneste. Jeg presenterer prosjektprosessen med planlegging, opprettelse og gjennomføring av nettbutikken vår mettbrett.com. Denne loggføringen skal være i form av en refleksjonsnotat der jeg reflekterer hvordan jeg opplevde å jobbe i team, utvikle og lansere en nettbutikk. Et prosjekt sitt livsløp er inndelt i fire ulike faser, oppstartsfasen, planleggingsfasen, Gjennomføringsfasen og Avslutningsfasen. Jeg skal gi en kort gjennomgang av hvordan vi jobbet oss gjennom disse. 

Oppstartsfasen 

24. Mars fikk vi tildelt eksamensoppgaven vår og noen dager etter etablerte vi eksamensgruppen. Samme uken møttes vi for å gå gjennom de ulike punktene som skal løses i oppgaven. De neste dagene brukte på å idemyldre for hvilke konsept vi vurderte og hvorfor. Vi kom frem til at vi ville selge et produkt og ikke en tjeneste. 

Tidlig i oppstartsfasen presenterte Karl Philip OKR for oss. Det står for Objective Key Results” og innebærer at du setter opp et objektivt mål og 3 Nøkkelresultater som motiverer deg i økonomisk retning. Vi ville ha en bærekraftig og enkel nettbutikk, 300 instagram følgere, 10 reviews på nettbutikken og 30 visninger på nettsiden ved lanseringen. For å kvalitetssikre dette analyserte vi våre svakheter og styrker, noe som i senere tid hjalp oss å fordele roller.  

5. April er datoen vi bestemte oss for å selge “Charcuterie boards”. Etter å ha sett en Tik-tok profil som designet og markedsførte Charcuterie boards, hadde vi først snakket om Foodora og andre matleveringstjenester og videre diskuterte oss kom frem til at det ikke var mange som solgte og tilbydde levering av ostefat i Oslo-området, og da skapte vi vår egen catering. Mettbrett. Vi skal tilby flere forskjellige type “boards”, ut fra hva kunden har lyst på. F.eks Godteri, Frukt eller Nøttefat.  

Planleggingsfasen

Denne fasens sentrale temaer var å diskutere budsjett, ressurser og risiko ved å selge et Charcuterie Board. Poenget med at vi skulle ta oss av å lage brettene er fordi kundene ikke ønsker å gjøre det selv eller rett og slett ikke er kreativ nok. Samtidig som det skal se fristende ut og gi en hyggelig matopplevelse, var viktigheten at vi hadde produkter av kvalitet og forsikret oss at det smakte slik det så ut som. Visjonen vår ble til, vi ønsker ikke bare å skape en matopplevelse som skaper godt, men som også ser innbydende og vakkert ut. Det var også viktig for oss at vi skulle ha et godt forhold til kundene og aktiv markedsføring. 

Målene vi satt var høye, det kan være fordi vi var veldig ambisiøse når vi fikk muligheten til å utvikle noe eget. Det kostet selvfølgelig penger å investere i ressurser til dette prosjektet, noe som kunne hatt noe å si for suksessen. Dersom vi bare er studenter som skriver en eksamensoppgave, ble enige om å holde det så enkelt som mulig. 

Det var viktig at vi var nøye med Tid, kostnad og kvaliteten til enhver tid. 

Gjennomføringsfasen

I denne fasen fokuserte vi på kartlegging, analyse/ utvikling og løsning. Når vi kartla, fremskaffet vi informasjon, samlet inn relevante data og Googlet konkurrentene våre. Vi snakket rundt utfordringene ved å gjøre konseptet bærekraftig, analyserte informasjonen og bestemte hva som var relevant. Det var viktig for oss at  Charcuterie Boardet vårt skulle skille seg ut i markedet. Etter å ha undersøkt konkurrenter på Instagram, lagde vi vår egen bruker på platformen som skulle hovedsakelig være vår markedskanal. Den heter Mett.brett og er tilgjengelig på nettbutikken også. 

Det var god kommunikasjonen på tvers av teamet gjennom hele prosessen. Det er viktig at man skaper tillit og respekterer hverandres ønsker og ambisjoner. Det synes jeg vi fikk til fint, vi var åpne for nye ideer og spurte hverandre om hjelp hvis det var noe. Rollene ble enkelt fordelt, og vi jobbet strategisk og effektivt når vi møttes fysisk. Det er vanlig at det oppstår endringer underveis, og det var vi forberedt på. 

Tid og Kostnad var viktig for at vi skulle nå visjonen. Dersom vi bare hadde 1 måned på oss, var tiden ekstremt verdifullt. Jeg syntes det ble litt kort for å kunne tenke stort og i starten var jeg usikker på om oppgaven var i det hele tatt var mulig. Oppgaven løste seg, og jeg sitter igjen med et enormt læringsutbytte, en blogg og en nettbutikk.  For å gjøre Charcuterie–brettet bærekraftig var hovedmålet å redusere matsvinn. Kunden behøver ikke å kjøpe inn for mange forskjellige unødvendig varer, dersom de ikke har ferdigheten til å “style” brettet kan det fort bli mye matsvinn. I valgemnet Bærekraftig og Digital Varehandel fikk jeg innsikt i hvor viktig grønn markedsføring er, og hvilke rolle det kan spille globalt. 

Avslutningsfasen 

Mot slutten av prosjektet hadde vi skreddersydd en nettbutikk, og deretter utviklet en lanseringsstrategi. Vi fikk i oppgave å skrive manus og presentere lanseringstrategien i form av en video. Denne dokumenterte vi, og video innspillingen foregikk en uke før lanseringen..Vi skulle opprinnelig lansere 6. mai men møtte på utfordringer med nettsiden til shopify. Det løste seg dagen etter, og vi satt av en ny dato, 10. mai. 

Avslutningsvis vil jeg reflektere opplevelsen i tre punkter; 

Resultat: Vi oppnådde ingen av Key Resultatene våre, men vi fikk til det objektive. Nettbutikken var presis og enkel, og tjenesten fokuserte på bærekraft. Som sagt fikk vi en måned på denne oppgaven, som vil si enda kortere tid å nå ut til målgruppen vår. Det spilte en stor faktor i å få kjøp, og begynne å tjene penger.  

Videre:  Neste semester vil kreve mye å fortsette med konseptet, dersom vi går tilbake til våre studier. Vi har gitt hverandre gode tilbakemeldinger og det er rom for mange forbedringer. Om vi velger å fortsette med å opprettholde nettbutikken og tjenesten, ville jeg fokusert mest på å markedsføre produktet og opprettholde kvalitet. 

Prosessen: Vi fokuserte godt på veien, og organiserte slik at vi visste hva vi drev med. Samarbeidet på gruppen er noe jeg håper å møte på i fremtidige prosjekter. 

Avslutning 

Det er viktig å rapportere underveis i livsløpet til et prosjekt, det vil ikke holde med kun mandat. Det er fordi det kan dukke opp nye ideer, samt. både positive og negative endringer uforventet. Det kan ha utfall på prosjektet, så det er viktig å være forberedt på disse.  Jeg syntes det viktigste læringsutbytte jeg har fått er hvor mye det hjelper å strukturere mål, noe som gjør det både effektivt og lettere å ha oversikt over det du driver med. Når man klargjør verdien i den tjenesten man gir, er det en fordel å gjøre målene realistiske og jobbe seg oppover for hvert “milepæl” man når.  

Det ble gitt mye rom for å utforske kreativiteten under denne eksamensoppgaven, noe jeg syntes var veldig gøy. Faget digital markedsføring har lært meg hvordan man kan få til ting bare av å sette mål og jobbe mot det. Vi fikk et enormt stort læringsutbytte av Karl Philip Lund, som ga oss utfordringen til å bygge team, brainstorme og utvikle nettbutikker på bare en måned. Dette halvåret har også vært krevende, i forhold til å endre rutinen etter covid og komme tilbake til skolebenken etter en stund med hjemmekontor og hjemmeskole.

Kilder;

https://mettbrett.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *