Hvordan skaffe en relevant mentor gjennom networking
Hvordan skaffe en relevant mentor gjennom networking

Hvordan skaffe en relevant mentor gjennom networking

Hva er networking?

Et sosialt nettverk består av personer som har en fysisk relasjon til hverandre, mens den digitale definisjonen definerer at relasjonen foregår kun på internett. Et nettverk åpner muligheter for å jobbe sammen med andre, dele og utvikle både kunnskap og ressurser. Din suksess kan være avhengig av at du sikrer deg et godt sosialt nettverk!


First Round 

Når man kommer ut i jobblivet kan det være vanskelig å skaffe seg jobb. Du sitter igjen med en utdanning og en liste med jobber å søke. Hvordan kan studenter bruke den kunnskapen og kompetansen i et personlig læringsnettverk? Jo, ved å skaffe seg mentorer.  First Round Kurset av Paul Pesek handler om Networking Basics og gjennom 8 moduler gir deg innblikk i viktigheten ved å skaffe seg et nettverk så tidlig som mulig, og hvordan en mentor kan hjelpe deg å bygge nettverket. 

MODULENE ;

1: Din profesjonelle identitet

2: Finne mentor ved bruk av Linkedn

3: Hvordan kontakte andre på Linkedn.

4: Koordinering av samtaler

5: Anatomi og navigasjon av en samtale

6: Profesjonell historiefortelling

7: Forskning og spørsmål 

8: Bygge langvarige relasjoner

Modul 1: “Your Professional Identity”

Denne modulen tar for seg at du er en nykommen arbeidssøker. Man blir bedrekjent med deg som student, og hvem du er. Videre hjelper den med å koble sammen punktene for å vise hvordan nettverk kan være autentisk, verdifullt og oppnåelig. Den legger grunnlag for at du kan komme i gang. Den forteller oss at vi er langt unna å være ferdigutlært etter vi er ferdig med studier. Paul Pesek deler tilslutt med oss 5 kvaliteter vi vil få nytte av når vi er på utkikk etter mentorer.

  • Empati
  • Relevans
  • Respekt
  • Takknemlighet
  • Nysgjerrighet

Modul 2: “Find Professionals Using Linkedn”

I denne modulen viser Paul Resek hvordan man bruker Linkedns søkefunksjonalitet basert på egne interesser og tilknytninger. Linkedn er den “neste” Facebook. Den tas mye i bruk av bedrifter, og er den rette sted til å bygge seg ett nettverk på nett og utvikle det fysisk. Videre forteller han  hvordan man kan på ulike måter finne seg kontakter, hvem og hvorfor. 

Modul 3: “LinkedIn Messaging”

Å ta kontakt med ukjente på platformen kan være utfordrende. Pesek tar for seg i denne modulen ulike måter å gå frem med det. Det ene er å formelt kontakte noen via mail, der personen vil oppleve det som mer personlig. I motsetning til en melding via. LinkedIn som oppfattes mer uformelt. Når du finner den potensielle mentor og ønsker å sende en melding, er det viktig å få frem Hvem du er, Hvorfor du tar kontakt og hvilke forventninger/ønsker du har fra denne personen. 

Modul 4: “Coordinate Calls Effeciently” 

I denne modulen veileder Paul deg gjennom hvordan du smidig koordinerer en samtale når du fått svar fra en “Professional”. For det første er det viktig at du viser engasjement, er nysgjerrig og tar initiativ. For det andre er det ekstremt viktig at du er forberedt og viser forståelse for den andre part når det kommer til avtaler og tid, slik at respekten går begge veier. Det vil være en fordel å ha meg seg de 5 kvalitetene nevnt i modul 1. 

Modul 5:. “Anatomy & Navigation of a call”

I denne modulen vises det hvordan du trygt starter, navigerer og fullfører samtalen ved å dele den opp i dens typiske faser. Her vil du prøve ditt beste til å få til en samtale som begge parter får nytte av. Her vil det også være nyttig å bruke de 5 kvalitetene fra modul 1. Paul forteller hvordan man skal starte, lede og avslutte en samtale. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan du skal lede en samtale. Det er derfor viktig å huske på at etter samtalen skal du sitte igjen med et læringsutbytte, og for å få til det trengs det at du lar den profesjonelle snakke og lytter godt. 

Modul 6: “Professional Story Prototyping”

I denne modulen omformer Paul din “story-telling experience” og gir deg en kort trinn-for-trinn veiledning for prototyping av din egen “Versjon 1” profesjonelle historie. Her er viktigheten å leded samtalen i den retningen du selv ønsker. Det er viktig å holde en råd tråd gjennom hele, og huske å ikke falle av sporene når det kommer til “din” historie. Din livsshistorie vil ikke være relevant for den profesjonelle, “stay professional”.  

Du kan begynne med å fortelle litt om deg selv, hvilke interesser/hobbyer du har og videre hvordan din profesjonelle karriere har utviklet seg. Til slutt kan du fortelle hva du ønsker å få ut av denne samtalen med mentoren. Det er viktig å ordlegge seg riktig, være presis og lytte godt!

Modul 7: “Go in Ready: Research & Questions

Denne modulen dekker hvordan man kan gjøre raske undersøkelser som øker kvaliteten på hver samtale. Det tilbys også flere typer spørsmål for å maksimere læringen. Det er viktig å gjøre god “Research” på forhånd av hver samtale. Møt forbredt, og ha som mål lære av den profesjonelles karrierereise. Samtalen vil åpne nye dører, og bidra med mye nyttig. Ved å være forberedt på mulige spørsmål og selv ha spørsmål å stille mentoren, kan gjøre deg mye mer interressant!

I Kurset nevnes det 3 katogerier å dele spørsmålene i; 

The main question: Denne burded handle om mentorens “history” eller bedriften han/hun jobber i. 

The second question: Mentorens rolle i bedriften.

The third question: Råd og tips mentoren kan bidra med etter å ha blitt kjent med deg. 

Så, finn ut hvem de er og hva de gjør! 

Modul 8: “Build Lasting Relationships” 

I denne modulen dekkes verdien av å følge opp over tid, og videre illustrerer Paul hvordan du skal gjøre det med noen du har snakket med tidligere. Her er viktigheten å bygge langvarige og gode relasjoner. Etter samtaler med mentorer må du først og fremst takke for at de har satt av sin verdifulle tid til å dele sitt med deg. Utfordringen i denne modulen er om du har klart å sette spor, slik at du vil bli husket eller at den profesjonelle er interessert i å følge karrieren din videre. Gi dem en god grunn til å ta kontakt igjen!

Kilder;

https://first-round.teachable.com/courses/1286952/lectures/29507087

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *