Grønn Markedsføring
Grønn Markedsføring

Grønn Markedsføring

Nå er vi i gang med andre modul i valgemnet Bærekraftig og Digital varehandel. Klassen vår har slått seg sammen med Digital Markedsføringsklassen og vi har Karl Phillip Lund som foreleser. DIGI klassen har allerede blogget litt, men for oss er dette nytt. I løpet av modulen skal vi blogge faglig innhold hver uke og etterhvert planlegge og lansere nettbutikker. Tiden fremover blir lærerikt og spennende, følg med!

Dette blir mitt første blogginnlegg. og jeg vil presentere for deg det jeg har lært av Professor og forfatter Arne Nygaard som introduserte emnet “Bærekraftig og digital varehandel” i begynnelsen av Januar i år. I årevis har det vært krangel om spørsmålet om bærekraft. Spesielt når det gjelder forretning og markedsføring, har det skapt diskusjoner globalt.

hentet fra: https://www.bizjournals.com/bizjournals/how-to/growth-strategies/2016/09/5-of-europe-s-best-eco-friendly-innovations.html

Bærekraft / Grønn Markedsføring

De siste årene har vi hørt mye om Bærekraft, men ikke alle forstår omfanget av betydningen. Forsyningskjeder i dag er ikke som før, de har blitt mye mer globale og komplekse. For å forstå bærekraft må du forstå forsyningskjeder. Varebytte globalt har skapt en massiv endring. Skjorte og sko fabrikker i Norge, eller generelt produksjonen av tekstiler har blitt borte og outsourcet til den tredje verden. Dette skaper store utfordringer dersom distribusjonen er mye lenger, det er stor avstand mellom produksjonen og oss. Vi som forbrukere må huske på å være sensitive i forhold til våre kjøp. 

Bærekraft segmentet har skapt en ny forståelse av markedsføring, i dag tas det hensyn til mer enn bare finansiell resultat når man etablerer en strategi, men at man også i tillegg må dokumentere resultater når det gjelder sosialt engasjement og ansvar ved siden av det vi kaller miljø og økologiske resultater. 

Grønnvasking

En av utfordringene til Grønn markedsføring er Grønnvasking. “Grønnvaskere” snakker høyt om bærekraft uten å bidra til den disruptive endringen. Markedsførere som driver med grønnvasking er dyktige på å formidle budskap som er falske, som ikke er i tråd med den bærekraftige utviklingen. 

Bærekraft er et komplisert begrep å måle og kontrollere, det er mye informasjonsasymmetri. Vi vet ikke hva som er det rette og ikke. Idealet vårt er å få frem at de produktene som vi greier å identifisere og måle er de produktene man bør kjøpe. Vi bør ha preferanser. 

Hvordan kontrollere grønnvasking? 

“Property Rights” gir enerett til en predasjon av en type innovasjon. Det refererer til en bunt av rettigheter som definerer en eiers rettigheter, privilegier og begrensinger av en ressurs. Digitale markeder er designet for å stjele dette. Hvis vi får et marked der man kan stjele property rights, vil hele markedet falle og det vil ikke være lønnsomt å være entrepreneur.

Det er fundamentet bak markedet, også digitalt. Kina er beryktet for deres brudd på Property Rights, de lager kopier av varer, som er uekte, ikke bærekraftige produkter som utkonkurrerer de ekte, med å prissette de billigere. 

Det internasjonale lovverket skaper grunnlag for at vi kan stole på en virksomhet og om en produkt er bærekraftig. Vi må ha sertifiseringer som er sterke og brands vi kan stole på. 

Tre viktige ting å ta stilling til er; 

  • Transparens
  • Sporbarhet
  • Informasjonskvalitet/Validitet

Kultur, Etikk og Tillit

Implisitte kontrakter basert på tillit er sterke, de har med holdninger og normer å gjøre. Hvis det går i oppløsning, faller de formelle lovverkene sammen, det oppretter tillitten til lover og regler vi forholder oss til. 

Norsk lovverk 

Brands og sertifiseringer er basert på lovverk, markedet vil være fritt hvis den faller. Et marked vil bare fungere i den grad det er lovgivning og regler for hvordan vi skal drive handel. Man må respektere, uten fare for å bli lurt. 

Tilitten til sertifiseringssystemene for å opprettholde bærekraft har blitt dårligere. Det er bare dilemmaer som må løses. 

Grønn- Dulting 

Grønn Dulting også referert som Nudging er bevisste og forutsigbare metoder for å endre folks atferd til “bærekraftig atferd” gjennom design av fysisk miljø. Med denne strategien kan man påvirke og attrahere konsumenter til å utføre positive handlinger. Det kan være f.eks i form av å implementere basketkurver over resirkulerte søppelkasser som gjør det “morsommere” å kaste søppel. Utfallet er at det vil føre til økt resirkulering og mindre forsøpling. 

Forsyningskjede Teknologier øker effektiviteten 

Økende implementering av teknologi har også ekspandert distribusjonen.Ved å bruke kombinasjon av teknologier som AI og maskinlæring, kan administrasjonen forenkles ved å automatisere lagerdrift, forbedre leveringstider og optimalisere tredjeparts kommunikasjon. Det skapes i tilegg nye kundeopplevelser som vil øke både salget og tilfredsheten. Digitalisering og Bærekraft er tvilling strategier i den disruptive endringen.

Blockchain Teknologi 

Blockchain teknologi er en kryptert teknologi, hvor man kan muliggjøre nesten en fullstendig dokumenterbarhet. Bærekraft gjennom digitale spor, sensor data og smarte kontrakter. Alt dette vil bli “stored” i en database.  

En kryptert desentralisert database som inkluderer alle aktiviteter gjennom forsyningskjedene, som produktets livssyklus vil kunne skape tillit. Det inneholder en informasjonssystem som deles mellom mange datamaskiner og hvor informasjon ikke kan fjernes eller endres etter at den er lagt inn kronologisk i blokker. Aktørene trenger ikke å stole på hverandre, og de trenger heller ikke å stole på en tredjepart. Blockchain eies ikke av noen, men man kan likevel stole fullt ut og helt på selve informasjonen. 

Smarte Kontrakter i blockchain 

Smart kontrakt er en automatisk utførelse av en transaksjon, automatisk kontrollprosedyre i samsvar med betingelser i kontrakten og den ikke avhengig av inter-personlig tillit, forhandlinger, oppfølging eller kontroll. Smarte kontrakter, “if-then” algoritmer, kan gjennom sensorer og blockchain forteller forbrukeren livsløpet til en produkt. Det vil regulere og kontrollere kontraktene. Sensorteknologi kan tilføre data om læringsforholdene for produktet har vært optimale eller ikke. 

GPS-data i Blockchain bidrar til å spore produktets reise fra innhøsting til konsument dokumenterbart i Blockchain. Sluttproduktet kan suppleres gjennom RFID, NFC eller QR.koder for at kundene skal kunne følge f.eks palmeoljens vei fra innhøsting til forbruk. 

Stay woke!

Det er viktig å se på hele den globale forsyningskjeden når du handler, for å kunne vurdere om du bidrar til bærekraft eller ikke. Det er fordi du ikke kan stole på det du ikke ser med dine egne øyne. Det blir ikke lagt frem alt informasjon når man foretar et kjøp, det kan være du bidrar til ekstremt dårlige arbeidsvilkår eller rett og slett investerer i global oppvarming.

Mye usikkerhet rundt resultatbasert styring får ikke opp salget noe særlig. Et samfunn basert på avansert form for informasjonstilgang driver befolkningen i feil retning. Mennesker sitter med makt, signerer kontrakter og bestemmer for oss. Vil de virkelig oss og planeten det beste?

hentet fra: https://infographicworld.com/green-marketing/

Referanser

Nygaard, Arne. 2019. Grønn Markedsføringsledelse. Oslo: Fagbokforlaget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *